Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.


Vägen dit inom Svensk Simidrott utgår från att vi tillsammans jobbar för att bredda och behålla våra medlemsgrupper och att vi säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för detta sökbara område är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. För att bryta denna trend behöver vi arbeta med värdegrundsfrågor på alla nivåer inom verksamheten för att kunna skapa den goda och trygga miljö som behövs för att våra simidrottare ska stanna längre. Vi behöver även arbeta med att utveckla och implementera nya tränings- och tävlingsformer anpassade efter individers behov och förutsättningar så att alla får möjlighet att känna tillhörighet och delaktighet.

Ett tips! Fundera på om ert projekt svarar mot något av följande påståenden:
- Vi når inte alla!
- Vi tappar för många!
Om projektet gör det är det ett bra utgångsläge för att ansöka.

Målgrupp

Aktiva simidrottare 7-25 år samt ledare för denna ålderskategori

Projekt får beviljas för

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och
  ungdomar. *
 • Att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Att köpa in material eller anpassa idrottsytor** efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.

*Observera att det inte beviljas medel till säkerhetsutrustning i anläggningar. Dessa ansökningar går att söka medel för hos RF-SISU:s anläggningsstöd. Här finns mer information. Öppnas i nytt fönster.

**Projektstödet kan ej beviljas för material avseende ordinarie verksamhet samt ska ej förväxlas med anläggningsstödet.

Exempel på satsningar inom detta område

 • Arbete med föreningskulturen för att skapa en trygg miljö.
 • Bredda verksamheten genom uppstart av t.ex. nya simidrotter.
 • Behålla-satsningar, till exempel sektionsöverskridande arbete, ”mer för fler” (simidrottsgrupper).
 • Optimering av bassängutrymme (till exempel plattformar, bassängväggar, minisviktar).

Följande avgränsningar gäller för projektstödet 

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet och inte heller för uttjänt material.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt Öppnas i nytt fönster..