Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Uppstart, rekrytering och inkludering

Inom denna kategori kan man söka stöd för satsningar specifikt för underrepresenterade grupper.


Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på vägar mot detta är att jobba för att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.

Målgrupp

Aktiva simidrottare 7-25 år samt ledare för denna ålderskategori

Projekt får beviljas för

  • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
  • Att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Exempel på satsningar inom denna kategori

  • Höja kunskapen om hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
  • Strategiarbete kring hur föreningsmiljön blir mer inkluderande.
  • Rekryteringssatsningar mot det underrepresenterade könet inom en simidrott.
  • Prova på aktiviteter för underrepresenterade grupper.
  • Uppstart av parasimidrott.

Genom RF/SISU finns även möjlighet att söka bidrag för satsningar i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).
Kontakta RF/SISU för mer information hur de kan ge stöd till verksamhet och material inom detta.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet

  • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet och inte heller för uttjänt material.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt Öppnas i nytt fönster..