Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Exempel på projekt att söka medel för

Här presenterar vi olika förslag på paket som man kan söka medel för inom Projektstöd IF 2022/2023.Ansökan görs i IdrottOnline. I ansökan ska det tydligt framgå syfte och mål med projektet, målgruppen, budget samt en tidsplan.


Inom området "Uppstart, rekrytering och inkludering" finns dessa paket:


Föreläsarsatsningar:

Föreningar kan bjuda in föreläsare inom ämnesområdet idrottens normer och påverkan. Positivt om tillfället kan nå så många målgrupper/deltagare inom området som möjligt.

Målgrupp: Samtliga inom föreningslivet
Möjligt att söka för: Kostnad föreläsare, lokalhyra, fika, eventuella material.
Sökbara medel: Max 15 000 kr
För medel krävs: Inledande offert och avslutande kvitton samt återrapport

Prova på para:

Föreningar kan erbjuda intresserade med funktionsnedsättning att prova på simskola, simträning och simtävling. Det ger föreningen en större möjlighet att planera gruppbehovet och olika nivåer. Bra är om intresserade får boka tid, så att man delar upp simmarna, och har tillräcklig tid för alla.

Målgrupp: icke-simkunniga, simkunniga, tävlingsintresserade
Sökbara medel: högst 5000 kr
Möjlighet att söka för: banhyra, ledarersättning, (inträde), material
För medel krävs: möjlighet att ta emot parasimmare som vill fortsätta simma efter prova-på.

Inom området "Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer" finns dessa paket:


Föreläsarsatsningar:

Föreningar kan bjuda in föreläsare inom ämnesområden föreningskultur och/eller trygg idrott. Positivt om tillfället kan nå så många målgrupper/deltagare inom föreningen som möjligt.

Målgrupp: Samtliga inom föreningslivet
Möjligt att söka för: Kostnad föreläsare, lokalhyra, fika, eventuella material.
Sökbara medel: Max 15 000 kr
För medel krävs: Inledande offert och avslutande kvitton samt återrapport

Kunskapswebb Trygg och inkluderande idrott:

Genomför kunskapswebben trygg och inkluderande idrott.

Material: Kunskapswebb: Trygg och inkluderande idrott
Målgrupp: Föreningsledare
Sökbara medel: 15 000kr
För medel krävs: Att föreningen redogör för genomgång av webben och inskickad handlingsplan