Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ansvarsnämnden

Vad är ansvarsnämnden?
Ansvarsnämnden hanterar bland annat bestraffningsärenden inom Svensk Simidrott. Nämnden arbetar likt en domstol och har mandatet att bestraffa med följden tillrättavisning, böter och avstängning.

Vilka ärenden hanterar ansvarsnämnden?
Ansvarsnämnden hanterar förseelser som beskrivs i Riksidrottsförbundets stadgar under bestraffningsärenden. Listan innefattar 16 punkter under 14 kap 2§ som du kan hitta här: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-svensk-antidoping/dokument/rfs-stadgar-2020-01-01.pdf. Länk till annan webbplats.

Bestraffning får inte åläggas någon om inte förseelsen anmälts senast inom två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd. Bestraffning får inte åläggas när 4 år har förflutit från dagen för händelsen. Undantaget punkt 8 där tidsfristen är 10 år.

Vem kan anmälas till ansvarsnämnden?
Föreningar och medlemmar inom Svensk Simidrott kan anmälas till ansvarsnämnden. Även funktionärer, ledare och kan anmälas.

Vem kan anmäla någon till ansvarsnämnden?
Vem som helst kan skicka in en anmälan. Om flera personer önskar anmäla samma händelse är det önskvärt att anmälan görs tillsammans.

Hur anmäler jag ett ärende till ansvarsnämnden?
Ansvarsnämnden hanterar endast skriftliga anmälningar som ska vara undertecknad av den som skickar in ärendet. Ärendet ska innefatta namnet på den som anmäls och en tydlig redogörelse av vad som har skett. I anmälan ska även den bevisning som finns inkluderas. Anonyma anmälningar hanteras inte av nämnden.

Underlag till anmälan finner du här. Word, 572.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad sker när jag har anmält?

Vid inskickad anmälan återkopplar nämnden till den som blivit anmäld. Denne får möjlighet att ta del av och besvara anmälan. Båda parter får del av samtliga handlingar och material i ärendet.

Beslutet återkopplas skriftligt till parterna, den anmäldes förening, SDF och till Svenska Simförbundet.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-03-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -