Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Värdegrund

Svensk Simidrott har en gemensam värdegrund med idrotten. Värdegrunden representerar de grundläggande värderingarna som en organisation ska efterleva. Den ska vara vägledande för alla beslut som tas och grunden för vår verksamhet inom Svensk Simidrott.

Svensk idrott och Svensk Simidrotts fyra grundläggande principer:

Glädje & Gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati & Delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighetska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att
följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Hela värdegrunden finner du här. Länk till annan webbplats.

Under 2022 och 2023 arbetar Svensk Simidrott med ett projekt för att stärka värdegrunden inom våra verksamheter. Under projektet kommer Svensk Simidrott bedriva datainsamling för att via delaktighet fastställa vad värdegrunden betyder för olika målgrupper inom vår rörelse. Föreningar kommer inom projektet erbjudas värdegrundsutbildningar för styrelse och tränare.

Projektet planeras att resultera i målgrupp- och situationsanpassade material kopplat till värdegrunden. Vad betyder värdegrunden för de målgrupper som finns inom våra verksamheter? Vad betyder Glädje & Gemenskap när vi möter varandra? Hur kan vi arbeta med Demokrati & Delaktighet för att stärka vår förening? Detta för att vidare definiera vilka konkreta beteenden och handlingar som ska främjas inom våra verksamheter. Allt i syfte att skapa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer inom Svensk Simidrott.

Värdegrund

Publicerad: 2022-10-07

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Kontakt

Sara Johansson

Utvecklingskonsulent,
Distrikt Mellannorrland

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -