Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Värdegrund

Svensk Simidrott har en gemensam värdegrund som utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund. Värdegrunden representerar de grundläggande värderingarna som en organisation ska efterleva. Den ska vara vägledande för alla beslut som tas och grunden för vår verksamhet inom Svensk Simidrott.

Svensk idrott och Svensk Simidrotts fyra grundläggande principer och värdegrundsord:

Glädje & Gemenskap
Demokrati & Delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Hela värdegrunden finner du här. Länk till annan webbplats.

Under 2022 och 2023 arbetar Svensk Simidrott med ett projekt för att stärka värdegrunden inom våra verksamheter. Under projektet kommer Svensk Simidrott bedriva datainsamling för att via delaktighet fastställa vad värdegrunden betyder för olika målgrupper inom vår rörelse. Föreningar kommer inom projektet erbjudas värdegrundsutbildningar för styrelse och tränare.

Projektet planeras att resultera i målgrupp- och situationsanpassade material kopplat till värdegrunden. Vad betyder värdegrunden för de målgrupper som finns inom våra verksamheter? Vad betyder Glädje & Gemenskap när vi möter varandra? Hur kan vi arbeta med Demokrati & Delaktighet för att stärka vår förening? Detta för att vidare definiera vilka konkreta beteenden och handlingar som ska främjas inom våra verksamheter. Allt i syfte att skapa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer inom Svensk Simidrott.

RF Värdegrund

Publicerad: 2022-10-07

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Kontakt

Sara Johansson

Utvecklingskonsulent,
Distrikt Mellannorrland

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -