Gå till innehåll
Simhopp

För ledare/tränare

Svensk Simidrotts utbildningsstruktur för simhoppstränare är uppbyggd i tre nivåer, vilka innehåller både teoretisk och praktisk kunskap. För att bli licensierad simhoppstränare behöver du med godkänt deltagande ha tillgodogjort dig samtliga kurser för respektive nivå.

  • Bas-, grund-, utveckling-, landträning- och domarkurs arrangeras av Svensk Simidrott centralt.
  • Grundutbildning för tränare arrangeras av SISU-distrikten.
  • Licenskurser och Meritgrundande aktiviteter arrangeras av Svensk Simidrott centralt.
  • Svensk Simidrott förutsätter att alla tränare varje år genomgår HLR-utbildning i sina förening.
  • Kurserna är på 20 studietimmar om inget annat anges. En studietimme motsvarar 45 minuter.

Här kan du som gått utbildning sedan tidigare se var du valideras in i strukturen.

Mer information om de olika nivåerna hittar du i menyn till vänster.

En bild

 

HLR

Förutom våra egna utbildningar rekommenderar vi att ni i föreningen har kontinuerliga utbildningar och uppdateringar i hjärt- och lungräddning, gärna minst vartannat år.

Auskultation

För så väl nya som mer erfarna tränare, rekommenderar vi att ta kontakt med andra föreningar, instruktörer och tränare för utbyte och möjlighet att åka på auskultationstillfällen. Det är viktigt att även få möjlighet till erfarenhetsutbyte och att kunna dela sina kunskaper med andra.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-10-18

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -