Gå till innehåll
Simhopp

Inspirationsläger

Varje år i början av augusti arrangerar Svensk Simidrott ett inspirationsläger för barn i åldrarna 9-14 år. Alla föreningar har möjlighet att delta med ungefär sex hoppare och minst en tränare.

Lägret har även en utbildande funktion för framför allt unga tränare som får möjlighet att träffa andra tränare för erfarenhetsutbyte, delta i planerings- och uppföljningsmöten samt hålla i träning och andra aktiviteter. Huvudledare finns på plats under lägret och deras uppgift är att agera mentorer och coacha tränarna.

SAVE THE DATE!
Nästa års (2024) läger kommer arrangeras från torsdag den 8/8 till söndag den 11/8 i Katrineholm. Lägret startar på torsdag eftermiddag och avslutas efter lunch på söndag. Inbjudan till lägret skickas ut till alla föreningar i början av nästa år.

Publicerad: 2023-10-09

Senast uppdaterad: 2023-10-09

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -