Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Förtydligande kring plåster, insulinsensor, insulinpump samt tejpningar

Efter granskning av vårt regelverk i relation till internationella riktlinjer samt efter att ha undersökt praxis i våra grannländer, gör regelkommittén följande förtydligande.

Plåster och insulinpump:

För deltagare som använder plåster för att täcka mindre sår, insulinsensorer och insulinpumpar behöver enligt den tolkning som gjorts inte visas upp eller underkastas granskning inför tävlingar eller liknande evenemang. Detta inkluderar även användning av tejpning på högst två fingrar eller tår.

Tejpningar:

Enligt regel 410.9 är användning av tejp på kroppen inte tillåten om den inte är medicinskt motiverad och godkänd av medicinskt ansvarig eller motsvarande. Detta kommer fortsätta att vara en gällande regel och måste visas upp för granskning.

Regelkommittén har fått frågor angående detta och har därmed gjort detta förtydligande för att klargöra processen för bedömning av deltagare i tävlingar inom Sverige. Dock ska påpekas att varje tävlingsledare är suverän och fattar sina egna beslut. Se även beskrivning från World Aquatics ovan.

Publicerad: 2023-12-07

Senast uppdaterad: 2023-12-07

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -