Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Simförbundsmöte

Simförbundsmötet är Svenska Simförbundets högsta beslutande organ. Genom att aktivt delta i Simförbundsmötet har ni möjlighet att vara delaktiga i Svensk Simidrotts utveckling. Programmet vid Simförbundsmötet är till största delen bestämt i stadgarna.


Nästa Simförbundsmöte kommer att vara den 20-21 april 2024, motioner till detta årsmöte ska som senast vara inkomna till info@svensksimidrott.se den 1 januari 2024.

Framtaget stödmaterial inför årsmöte finns här:

Här finns protokoll från föregående års Simförbundsmöte

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2023-10-10

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -