Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Simidrottsforum

Simidrottsforum ska hållas vartannat år, det år då Simförbundsmötet inte hålls. Till Simidrottsforum bjuds samtliga distrikt och medlemsföreningar in att deltaga. Simidrottsforum riktar sig främst till styrelse och organisationsledare eller liknande i våra distrikt och föreningar, inom samtliga simidrotter.

Simidrottsforums syfte är att lyfta aktuella frågor för våra simidrotter, ge en ekonomisk redovisning samt beskriva planeringen framåt. Bindande beslut kan inte fattas av Simidrottsforum.

Simidrottsforum hålls ojämna år dvs 2023, 2025 osv.

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -