Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Distriktens årsmöte och forum

Våra sju distrikt inom Svensk Simidrott arrangerar årligen beslutande årsmöten samt informativa och inspirerande forum. Ni kan hitta mer informaton om dessa på respektive distrikts hemsida.


Kallelse till distriktsmöte ska göras av distriktsstyrelsen genom publicering på respektives officiella kungörelseorgan, senast 20 dagar före mötet.

SDF

DATUM, TID

plats

Kallelse

Mellannorrlands simförbund

Söndag 20/3, 2022, kl 19.00


Digitalt


Mellansvenska Simförbundet

Lördag 19/3, 2022, kl 10.00

ABB Arena Nord


Norrlands Simförbund

Torsdag 24/3, 2022, kl 19.30

Digitalt, via Teams


Kallelse

Stockholms Simförbund

Torsdag 24/3, 2022, kl 18.00

Digitalt eller Eriksdalsbadet

Kallelse

Skånes Simförbund

Lördag 19/3, 2022, kl 09.00

Quality Hotel View, Malmö Hyllie

Kallelse


Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -