Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Regler och genomförande

Åldersklasser vår och höst
Seriesimsåret 2023 blir åldersklasserna.
A 16 år och äldre
B 15 år
C 14 år
D 13 år

Deltagande och divisioner
Varje lag får delta med en simmare i varje gren. I division 1 och 2 får varje simmare delta i två individuella grenar samt i lagkapperna. I lägre divisioner får varje simmare delta i tre individuella grenar samt i lagkapperna.
Simmare får under en deltävling representera en äldre åldersklass än sin egen, men inte en yngre. En simmare måste representera samma åldersklass genom en hel deltävling. I varje lagsimning måste alla fyra åldersklasser vara representerade.

En förening får ha flera lag i Seriesim, även i samma division. Dock kan en simmare bara representera ett lag per deltävling

Poängberäkning
Följande poängberäkning gäller för de individuella grenarna. För lagsimning dubbleras poängen. Vid delad placering får båda, lag eller individuellt, tillgodogöra sig den högre poängen, inga halva poäng används.
1:a 6 poäng
2:a 5 poäng
3:a 4 poäng
4:a 3 poäng
5:a 2 poäng
6:a 1 poäng

I divisioner där färre än sex lag är anmälda från början, är sista plats i en gren alltid värd 1 poäng. Det innebär att en förstaplats i en gren i en division med fem anmälda lag från början är värd 5 poäng.

Diskvalificerad simmare/lag i lagsimning erhåller 0 poäng. Lag som uteblir från en deltävling erhåller 0 poäng som slutresultat på den deltävlingen.

Efter årets sista deltävling
Det lag som efter de fyra deltävlingarna har högst sammanlagd poäng i varje division är vinnare av årets Seriesim i sin division. Om flera lag hamnar på samma antal poäng används nedanstående prioriteringsordning för att skilja lagen åt:
1. Antal förstaplatser i grenarna
2. Antal andraplatser i grenarna
3. Antal tredjeplatser i grenarna
---
6. Lottning

Upp- och nerflyttning i seriesystemet
Grundregel: Efter årets slut räknas poängen samman för varje lag per division. I högsta divisionen flyttas sista och näst sista laget ner till närmast lägre division. I lägsta divisionen flyttas första och andra laget upp till närmast högre division. I alla övriga divisioner flyttas första och näst första laget upp till närmast högre och sista och näst sista laget ner till närmast lägre division.

Undantag: Om någon division vid årets slut innehåller färre än sex lag (på grund av avhopp etc) sker ev nerflyttning till lägre divisioner med hänsyn till att divisionerna så långt möjligt ska bestå av vardera sex lag. Lägsta divisionen kan innehålla färre än sex lag.

Nya lag börjar alltid i lägsta divisionen. Även lag som utgår ur seriesimmet under pågående år får sedermera börja om i lägsta divisionen.

Att som arrangör inte genomföra en deltävling eller att som lag inte delta i deltävling kan medföra reducering av poäng och/eller straffavgift. Beslut i dessa frågor tas av Stockholms Simförbund.