Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Förutsättningar och resultatrapportering för arrangörer och distriktet

Deltävlingarna ska genomföras på utsatt datum. Ett lag som vill flytta datum för deltävling måste överenskomma om detta med övriga lag i divisionen samt meddela flytt till seriesimsansvarig i distriktet senast 4 veckor före utsatt datum. En flyttning som inte är anmäld i tid eller inte överenskommen inom divisionen medför att deltävlingen inte anses sanktionerad och därmed inte går att genomföra.

Arrangören ska använda IC Controls tävlingsprogram Grodan Seriesimsmodul. Anmälan görs senast två dagar före tävlingen om inte annat meddelas. Laguppställningar och eventuella ändringar lämnas till sekretariatet senast 1 timme före tävlingsstart. Deltävlingen ska genomföras på ett smidigt och korrekt sätt och sekretariatet ska vara bemannat med kunnig personal och adekvat utrustning.

Efter genomförd deltävling skickar arrangören snarast resultat med poäng samt föreningspoäng totalt till post@stockholmsim.se. Resultaten ska skrivas så att det klart framgår simmares ålder och hur många poäng som varje simmare fått i respektive gren. I lagsimningarna redovisas per lag alla deltagande simmare med namn och ålder.

Arrangören ansvarar för:
- att skicka ut inbjudan i enlighet med Seriesims regelverk senast tre veckor före tävlingsstart till deltagande lag, samt till distriktet och utsedd tävlingsledare
- att lägga upp deltävlingen i Tempus för anmälan senast tre veckor före tävlingsstart. Databas hämtas under Teknisk info till resp. arrangör

- att skicka Resultat Totalt- Med poäng och mellantider resp. Förening Poäng Totalt till distriktet direkt efter avslutad tävling

- Ladda ner resultatfil Lenex i Tempus direkt efter avslutad tävling

Distriktet ansvarar för:
- att efter kontroll lägga upp resultaten samt uppdatera tabellen under Resultat resp. Tabeller på distriktet hemsida
- att lägga upp databaser för årets tävlingar under Teknisk info till resp. arrangör