Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Simkommitté

Simkommittén

Rikard Lindberg

Vi söker fler medlemmar till Simkommitéen.

Huvudinriktning
Simkommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med junior-, ungdoms-, senior- masterssimningen i distriktet. Därvid ska olika åldersgruppers behov tillgodoses.

Tävling/träning
• I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering och genomförande avseende distriktets simarrangemang.
• Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för simmare i distriktet.
• Planera och genomföra resor till speciella tävlingar för utvalda simmare.
• Ansvarar för att distriktsrekord uppdateras löpande till hemsidan.
• Ansvara för och uppdatera kvaltider och grenordningar till mästerskapstävlingar

Tränarträff
• Arrangera tränarträffar för distriktets tränare på alla nivåer.

Budget
• Lämna verksamhets- och budgetförslag till styrelsen.
Genomföra, följa upp och återrapportera fastställd verksamhetsplan och budget

Övrigt utvärdera genomförda aktiviteter samt lämna underlag till årsberättelsen samt arbeta för en jämn könsfördelning i kommittén