Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Funktionärer

På varje deltävling gäller att tidtagare och vändningskontrollanter ska rotera ett steg på respektive kortsida var sjätte gren. Detta eftersom lagen simmar på anvisad bana genom hela deltävlingen.

Funktionärer från distriktet
Distriktet utser 1 tävlingsledare och 1 starter till varje deltävling. Uppgift om vilka som tjänstgör på resp. deltävling finns på distriktets hemsida.

Funktionärer från deltagande föreningar utom arrangören
Varje deltagande förening ska bidra med 2 funktionärer till varje deltävling. Namnen anmäls samtidigt som föreningens övriga anmälningar två dagar innan tävling.

Funktionärer från arrangören
Arrangören ska bemanna, förutom tävlingsledare och starter, alla övriga ledande funktionärsposter såsom 2 bandomare, 2 vändningskontrollantledare samt även 1 måldomarledare (om erforderligt). Arrangören förutsätts tillsätta 1 biträdande tävlingsledare och ytterligare 1 starter.

Därutöver har arrangören ansvar för att det i övrigt finns tillräckligt med funktionärer för att kunna bemanna samtliga funktionärsposter. Arrangören kan inte räkna med att det från gästande föreningar kommer funktionärer som kan bemanna andra poster än vändningskontrollant, tidtagare eller måldomare.
Om flera divisioner arrangeras gemensamt kan arrangörerna i dessa fall behöva anpassa antalet funktionärer jämfört med grundregeln.