Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Seriesim

Seriesimslagen är som princip indelade i fyra divisioner med normalt sex lag i varje division. Om det något år inte går att fylla alla divisioner med sex lag förbehåller sig Stockholms Simförbund rätten att göra förändringar i antalet lag i divisionerna så att tävlingarna kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Dock bör ingen division utom möjligen den lägsta innehålla färre än fyra lag.

Tidigare deltagande lag ska inför varje säsong (kalenderår vår och höst) bekräfta sitt fortsatta deltagande i tävlingen. Nya lag ska inför ny säsong anmäla sitt deltagande och placeras då i den lägsta divisionen.


Det är möjligt för två föreningar att delta som ett seriesimslag, ett kombinerat lag. Möjligheten gäller enbart lägsta divisionen och bara i mån av plats. Deltagarna simmar för sin respektive förening men poäng räknas för det kombinerade laget. Ett kombinerat lag kan aldrig avancera i seriesimssystemet, utan detta ska ses som ett tillfälle för mindre föreningar att ändå kunna delta i seriesim medan föreningen jobbar vidare mot att delta som eget lag. En förening som deltar med eget lag i seriesystemet kan aldrig även delta i ett kombinerat lag.