Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Verksamhetsberättelser

Klubbarna i Stockholmsdistriktet skall skicka in sina verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret till Stockholms Simförbund. Förbundet har vissa riktlinjer för vad en verksamhetsberättelse minst bör innehålla.

Klubbarna i Stockholmsdistriktet skall skicka in sina verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret till Stockholms Simförbund. Anledningen till detta är att distriktsstyrelsen vill få en bättre faktakunskap om distriktets verksamhet.

Stockholms Simförbund har tidigare kunnat konstatera att klubbarnas verksamhets- berättelser har mycket varierande ambitionsnivå och att det är svårt att få en samlad bild av distriktets verksamhet utifrån dessa. Förbundet har därför vissa riktlinjer för vad en verksamhetsberättelse minst bör innehålla. Miniminivån är:

1. Beskrivning av klubbens verksamhet under året i de discipliner som är aktuella med koppling till uppställda mål för verksamheten.
2. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning
3. Medlemsantal fördelat på aktiva och passiva medlemmar samt fördelat på kön och ålder (d.v.s. samma uppgifter som skall lämnas i samband med bidragsansökan)
4. Underskrift av samtliga i styrelsen

Verksamhetsberättelsen med åtminstone ovan angivna uppgifter skickas till Stockholms Simförbund på adress:

Stockholms Simförbund
Hammarby Sluss väg 20
118 60 Stockholm
Eller per ePost: post@stockholmsim.se

Verksamhetsberättelsen skall vara insänd senast den 31 aug