Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Riktlinjer/Policy

Som princip sprider Stockholms Simförbund information genom publicering på hemsidan, via ePost eller genom båda dessa kanaler.

Därtill kommer att information förmedlas vid olika slags möten med föreningarna och dess representanter.

Hemsidan är Stockholms Simförbunds huvudkanal för spridning av information till föreningar och andra intressenter.
På hemsidan publiceras nyheter och annan information som är av allmänt intresse för distriktets föreningar.

I vissa fall kan information som publiceras på hemsidan också skickas till föreningarna med ePost men detta är undantag. Inbjudan till distriktstävlingar publiceras dock alltid både på hemsidan och skickas till föreningarna med ePost.

Information som riktar sig till enstaka eller ett fåtal föreningar eller information som riktar sig till individer sprids alltid via ePost och aldrig genom publicering på hemsidan.

All information som produceras i Stockholms Simförbunds namn skall följa den grafiska profil som fastställts av styrelsen.