Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Avgifter

Vid det extra simdistriktsmötet den 27 augusti 2004 beslöts att finansiering av Stockholms Simförbunds kanslifunktion skall ske genom avgifter till Stockholms Simförbund.

A: Fast avgift per förening
Tävlingsförening 1 000 kr
Annan förening 500 kr

B: Rörlig avgift per medlem
Per medlem - 6 kr. Maximalt för 3000 medlemmar.

C: Del av anmälningsavgift vid distriktstävlingar
Vid UGP, Simiaden, St Erikssimmet - 10 kr

D: Sanktionsavgift på inbjudningstävling
Per tävling - 1 000 kr

Preliminärt kommer avgifterna att faktureras enligt följande:
A: Under mars månad med IOL som underlag. (för föregående år)
B: Under mars månad med IOL som underlag, samtidigt som A.
C: Efter genomförd tävling. Uppgift hämtas från tävlingsdatabas.
D: I augusti för tävlingarna hållna under första halvåret och i december för tävlingar hållna under andra halvåret.