Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Stadgar

Stadgar
(Antagna vid årsmöte 2016-03-10)

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Simidrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Simidrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Simidrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt in­flytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Simidrott skall främja god kamrat- och idrottsanda.

Simidrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psyko­logiskt som socialt och kulturellt avseende.

Simidrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla män­niskors lika värde.
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs vidare eller Utskrift-spara ned Stadgar HÄR Pdf, 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.