Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Undervisning, träning & tävling

Undervisning, träning och tävling är basverksamheten där simidrottaren och individen bedriver sin aktivitet i form av simskola, tävlande, simhopp, vattenpolo, konstsim, parasim eller simmar i öppet vatten. Här styrs verksamheten av regelverk, arrangemang, träningsupplägg, utvecklingsstegar och föreningarnas verksamhetsinriktningar. Här vill vi jobba med:

 • Enklare tävlingar
  Ta fram enklare, kortare, billigare, annorlunda tävlingsformer

  SSF: Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta
 • Skapa/hitta nätverk för parasimmare
  Bredda parasimningen genom att starta ett nätverk eller medverka aktivt i befintligt nationellt för att öka förståelse och rekrytera parasimmare och ledare

  SSF: Fortsatt inkludering av parasimning på alla nivåer och möjliggöra för fler att bedriva parasimning. Utveckling av systemlösningar samt kunskapsspridning.
 • Checklista för tävlingsarrangör
  Skapa en checklista, flödesschema för att bistå mindre tävlingsarrangörer med kompetens och
  därigenom underlätta för att starta fler, nya och annorlunda tävlingsformer

  SSF: Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta
 • Livslångt simidrottande
  Hur får vi simmare att simma hela livet? Hur får vi vuxna att börja simma, hoppa, spela polo. Vi vill tydliggöra för föreningarna om nya verksamheter, samhällsförändringar och kunna erbjuda såväl utbildning som stöd i utvecklingen av föreningen.

  SSF: Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom
 • Träning för de som inte vill tävla
  Simidrotten är en fantastisk idrott som på individuell nivå kan erbjuda hälsosam träning för fysiskt och psykiskt välmående utan att för den skull tävla. Genom utbildning och kompetensöverföring vill vi hjälpa till att bygga upp ”det andra spåret för de som inte vill tävla men vill simidrotta.

  SSF: Både vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalitet som lockar till deltagande oavsett ambitionsnivå eller ålder
 • Simkunnighet
  Att i samarbete med skolla och kommun erbjuda utbildning för klasslärare och idrottslärare i ex. Simidrottsledare, Livräddning m.m

  SSF: Framtagning och utveckling av webbutbildningar. Sprida kunskap tillgängliga utbildningar samt ökat deltagande.
 • Skolsim
  Utveckla en handlingsplan och checklista för de föreningar som driver skolsim eller vill driva skolsim i samarbete med kommun och skola.

  SSF: Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom
 • Simkunnighetsnätverk
  Utveckla det befintliga simkunnighetsnätverket och göra det än mer inkluderande, än mer attraktivt så att fler engagerar sig i simkunnighet för alla.
  SSF: Både vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalitet som lockar till deltagande oavsett ambitionsnivå eller ålder
 • Tränarnätverk
  En omstart av tränarnätverket i dels digitalform men också genom fysiska träffar. Att skapa ett intressant, utvecklande forum för kompetensöverföring och samarbete över gränserna.
  SSF: Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Svensk Simidrott