Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Ledare och anställda

Kompetenta ledare och anställda driver verksamheten och möter de aktiva. Utveckling genom bland annat utbildning och kompetensutveckling. Ledarskapet har en stor inverkan på arbetsmiljön. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser genom att vara noga med kompetensutveckling och att ge anställda möjlighet att utvecklas, genom tydlighet i kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner att de tillför till verksamheten. Här vill vi jobba med:

 • Ordförande nätverk
  Bygga upp ett ordförande nätverk för distriktets föreningsordförande med målet att bredda nätverket, öka samarbetet och öka kompetensöverföring.

  SSF: Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Svensk Simidrott
 • Inspirations möte/föreläsningar
  Att erbjuda inspirationsmöte, föreläsningar för föreningar som vill utveckla sin verksamhet, bredda sin ledarstab skall få hjälp av Skånesim att förverkliga sina planer.

  SSF: Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Svensk Simidrott
 • Fler och bättre digitala/semidigitala utbildningar
  Framtagning och utveckling av webbutbildningar. Sprida kunskap genom moderna och tillgängliga utbildningar samt ökat deltagande.
  SSF: Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, ut- vecklas och stanna kvar inom
 • Ledare som arbetar för Skånesim
  Vi vill skapa utvecklingsmöjligheter för simidrottsledare som tar på sig tränar/ledaruppdrag för Skånesim genom utbildningsprogram, mentorsprogram med målet att utveckla sitt tränarskap.
  SSF: Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom