Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Idé och värdegrund

Inom Skånsk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet och våra ledare ser till att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap. Inom Svensk Simidrott har alla samma möjligheter, oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar.

Ambitionen är att ha arbetat med samtliga diskrimineringsgrunder till och med 2025.

  • Jämställdhetsplan
    Ta fram en uppdaterad jämställdhetsplan
  • Tillgängligöra styrdokument
    Att transparent dela viktiga styrdkument på ett tydligt , lättillgängligt och säkert
  • Simidrottare med funktionsvariationer
    Att utbilda, väcka intresse och marknadsföra verksamheter för Simidrottare med funktionsvariationer