Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Organisation

För många är det viktigare att agera än att planera, men man vi ser fördelar med att tänka tvärt om. Att främja planerande och att förstå svår verksamhet är otroligt viktigt. Att både bemöta och förutsäga förändring är än viktigare. I en föränderlig värld och med en pågående världsomspännande pandemi finns behovet av en stabil och fungerande organisation såväl i föreningen, distriktet och i det i det nationella förbundet för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet som utvecklas. Här vill vi jobba med:

 • Föreningsnätverk på lednings och styrelsenivå
  Bygga upp ett föreningsnätverk för styrelsemedlemmar och ledning i den dagliga verksamheten med målet att bredda nätverket, öka samarbetet och öka kompetensöverföring.

  SSF: Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Svensk Simidrott
 • Mentorsprogram för unga ledare
  Att erbjuda mentorstöd, utbildningar, bollplank för unga ledare som vill satsa på en delt/heltid som tränare inom simkunnighet eller elitträning inom våra simidrotter

  SSF: Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom
 • Öka föreningssamverkan
  Genom nätverket sammanföra föreningar med liknande intresse att ex. starta upp nya verksamhetsformer. Bidra med processledning för att göra projekten/samarbetena självgående.
  SSF: Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Svensk Simidrott
 • Utveckla fler och bättre digitala utbildningar
  Framtagning och utveckling av webbutbildningar så att kunskapsöverföring kan ske lättare och bli mer tillgängliga och därigenom nå ut till fler.
  SSF: Framtagning och utveckling av webbutbildningar. Sprida kunskap genom moderna och tillgängliga utbildningar samt ökat deltagande.
 • Synliggöra och marknadsföra Skånesim
  Syns du inte så finns du inte. Det pågår en snabb utveckling och användandet av teknik ökar kraven på tillgänglighet och respons. Om vi vill lyckas med Strategi 2025 måste vi omtalas i positiva ordalag i rätt sammanhang.
  SSF: Skapa mötesplatser och forum för att stärka kommunikation och samarbete. Synliggöra det stöd som föreningarna kan ta del av genom exempelvis lättillgängliga seminarier och mötesplatser där alla känner sig delaktiga och välkomna.
 • Mentors och direktkontakt med styrelsen
  Skapa en arbetsorganisation som ger föreningar och styrelse möjligheter att samverka för verksamhetens bästa. Arbeta tillsammans för Svensk Simidrott i processer. Att arbeta med flexibla strukturer som låter kunskap och kompetens få inflytande. Skapa ett öppet informationsflöde som är tillgängligt för alla. Låt föreningsbehoven, genom organisationens strategier och mål, styra kompetensutveckling och organisationsform. Utveckla ett ledarskap som bygger på coachning, samordning och intuition, där förmågan att skapa energi är det absolut viktigaste.
  SSF: Sprida kunskapen kring engagemang, medlemskap, ledning, organisering och ideellt arbete i förening. Föreningar bedriver och utvecklar sin verksamhet i linje med Svensk Simidrotts strategi.