Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Att vara arbetsgivare

Många simidrottsföreningar väljer att anställa personal. Precis som alla andra arbetsgivare och arbetstagare i Sverige måste föreningslivet följa de lagar och regler som gäller i samhället. Om föreningen väljer att anställa en person är det alltid föreningen som är arbetsgivare.


Medlemmarna i föreningen har valt en styrelse till att sköta och förvalta föreningens arbete. Därmed har styrelsen ett ansvar att verkställa och förvalta det medlemmarna beslutat om på ett sätt som inte strider mot gällande lagar och avtal.

Om föreningen har en eller flera anställda innebär detta ett arbetsgivaransvar. Självklart är det mycket viktigt att alla i styrelsen har kännedom om att de är arbetsgivare och att de känner till vad detta innebär. Även om styrelsen delegerar uppgiften till en ledamot att vara kontaktperson för den anställde, så har styrelsen ett kollektivt ansvar. Eftersom ledamöterna i styrelsen oftast har ett arbete bredvid sitt förtroendeuppdrag kan det på många sätt vara ansträngande. Styrelseledamöterna måste sätta sig in i alla lagar, avtal och regler som gäller. De måste också vara tillgängliga för den anställdes behov under anställningen.

Även om föreningen får bidrag från myndigheter, kommunen eller andra organisationer till anställningen, är det föreningen som har det yttersta arbetsgivaransvaret. Föreningsstyrelsen är den som ska se till att svensk lagstiftning och gällande avtal följs. Styrelsen ska vidare se till att den anställde har en bra arbetsmiljö, har tillgång de verktyg som behövs för att kunna göra ett bra jobb och att den anställde får sin lön i rätt tid.

Frågor som en styrelse bör diskutera innan en anställning:

  • Vilket behov ska den anställde fylla?
  • Har föreningen de ekonomiska möjligheterna till att anställa en person?
  • Vilken anställningsform passar bäst?
  • Hur ska föreningen hitta rätt person?
  • Finns det någon uppsagd sedan tidigare som har företrädesrätt till återanställning och som har kvalifikationer för den nya tjänsten?

Anställningsformer

Enligt svensk lagstiftning så finns det två anställningsformer: tillsvidareanställning och visstidsanställning, men det finnns också en hel del andra begrepp som man kan stöta på. Läs mer om Olika anställningsformer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Arbetsförmedlingen.

Anställningsavtal

När föreningen har hittat en person som de önskar anställa och som i sin tur har tackat ja till detta, ska ett anställningsavtal skrivas. Ett anställningsavtal är viktigt för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innehåller grundläggande information om den anställdes arbetsvillkor.
Anställningsavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Unionen)

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda.

Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skatteavdrag och arbetgivaravgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Förening.se)
Ideell förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Skatteverket)

Arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljö handlar om att den anställde inte ska utsättas för risk för fysisk eller psykisk skada. En god arbetsmiljö innebär även att arbetet inte ska vara ett hinder för att den anställde ska må bra fysiskt, psykiskt eller socialt.
Arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Förening.se)
Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivavtal och arbetsrätt

Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta förhållande, däribland Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Förtroendemannalagen. Tillsammans med dessa lagar reglerar kollektivavtal rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren/ arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen. Parterna kommer överens om vilka förhållanden som ska gälla på den aktuella arbetsplatsen.
Lagar, regler och avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Förening.se)
Kollektivavtal (Arbetsgivaralliansen - Idrott) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Unionen)

Försäkringar och tjänstepension

Alla som bor och jobbar i Sverige omfattas av socialförsäkringssystemet. Det ger en grundtrygghet och genom arbetsgivaravgiften betalar föreningen till det grundläggande försäkringsskyddet för de anställda.

Den svenska pensionen består av tre delar: Allmän pension (inkomstpension och premiepension), Tjänstepension och Privat sparande. Tjänstepensionen ska betalas in av arbetsgivaren.
Försäkringar och tjänstepension Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Förening.se)
Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om det svenska pensionssystemet och tjänsteförsäkringar på:

Att avsluta en anställning

En anställning kan upphöra av olika skäl. En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst. Denna uppsägning bör göras skriftlig till arbetsgivaren. Vissa kollektivavtal kräver skriftlig uppsägning. Enligt LAS har en anställd en månads uppsägningstid, men det går att avtala om längre uppsägningstid. Om föreningsstyrelsen vill säga upp den anställde måste de göra det i enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS).
Egen uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Unionen)

Nyttiga länkar

Introduktionsutbildning föreningsledare  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arbetsgivaralliansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -