Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ideell och anställd

tränare på bassängkanten

Alla föreningar som är medlemmar i Svensk Simidrott är ideella. Syftet med den ideella verksamheten är att verka för medlemmarnas intressen som i vårt fall är simidrott. Den idella föreningsverksamheten är alltid öppen för nya medlemmar som delar föreningens målsättning. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet.


Våra föreningar är ideella och drivs till stor del av ideella krafter. I vissa föreningar är hela verksamheten helt ideell medans det i andra föreningar finns en blandning av ideellt engagerade personer och anställd personal. På följande sidor kan du läsa mer om sådant som är bra att känna till om anställningar och ideellt engagemang.

Föreningen och engagemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ideellt Intyg Öppnas i nytt fönster.
I detta intyg finns utrymme att dokumentera personens förtroendeuppdrag, ledaruppdrag och andra uppdrag såsom t.ex. funktionärsuppdrag.


Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -