Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Checklista för bästa resultat

Det är till stor fördel om ni redan från start utser någon i föreningen som är ansvarig för arbetet med undersökningen och avsätter tid för att analysera resultaten.

 • Informera tränare/ledare och instruktörer
  För att få en bra svarsfrekvens är det viktigt att sprida budskapet om att en enkät kommer att skickas ut. Se era ledare som de viktigaste ambassadörerna då de har direktkontakt med medlemmarna. Informera dem också i syftet att de ska kunna
  svara på eventuella frågor från medlemmarna.
 • Kommunicera ut att en medlemsenkät kommer att genomföras
  Informera medlemmarna några veckor innan genom sociala medier, er hemsida och ute i verksamheten. Betona att syftet med undersökningen är att er förening bygger på medlemmars delaktighet och medbestämmande. Vad de tycker är viktigt för utvecklingen av verksamheten.
 • Enkäten är utskickad, vad händer nu?
  Enkäten skickas ut centralt och medlemmarna har sedan två veckor på sig att svara. Två påminnelser kommer att skickas ut under tiden.
 • Kan ni nå fler och prata om den mer?
  Hur väl ni förmedlar enkäten innan och under tiden den är ute kommer att vara det mest betydelsefulla för hur många svar ni får. Utnyttja alla sammanhang och plattformar ni kan.

Exempeltext att lägga ut i era kanaler.

”Vi kommer inom kort skicka ut en medlemsenkät, där vi gärna vill veta vad du som medlem tycker om vår verksamhet. Det är av stor betydelse för oss att du berättar vad vi kan jobba på för att göra [namnet på er förening] till en ännu bättre förening. Vi ber dig därför att hjälpa oss med att svara på enkäten från avsändaren ”Svenska Simförbundet”

Stort tack på förhand för att du är med och utvecklar [namnet på er förening] och Svensk Simidrott.”

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -