Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Uppföljning och utvärdering

Svensk Simidrott arbetar mot Strategi 2025. Som ett led i arbetet med att följa upp och se om arbetet med verksamhets-inriktningarna ger avtryck på en övergripande nivå, har vi tagit fram två undersökningar.

  • Den första undersökningen riktar sig till alla som är engagerade inom och skapar verksamhet inom Svensk Simidrott på central nivå, i distrikten och i våra föreningar.
  • Den andra undersökningen går ut till våra föreningars medlemmar som tar del av vår verksamhet. För verksamhet där barn under 16 år deltar, kommer målsman att få svara på enkäten.

Genom dessa enkäter får både Svensk Simidrott i stort, och våra föreningar enskilt, ett bra underlag för sitt fortsatta utveckling- och förbättringsarbete.

Hur funkar Medlemsundersökningen?

Med hjälp av undersökningen får din förening på ett strukturerat och återkommande sätt möjlighet att få ta del av vad era medlemmar tycker om er verksamhet. Utöver er förenings resultat, kommer ni även kunna jämföra med distriktets resultat
och det totala nationella resultatet.

Undersökningen kommer ge ett index för hur nöjda medlemmarna är med verksamheten, vilket är ett bra mätvärde för ert fortsatta arbete. Utöver detta index bygger en­käten på frågor kring de mål som Svensk Simidrott har satt upp i Strategi 2025.

Er förening kan använda resultatet av undersökningen för att ta reda på vad era medlemmar tycker att ni ska prioritera i föreningens arbete framåt.

För Svensk Simidrott på central nivå kommer resultaten att ge en vägvisning kring vilka insatser och verktyg som behöver utvecklas. Svensk Simidrott på central nivå är enbart intresserade av de aggregerade resultaten från samtliga deltagande föreningar

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -