Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Mikrohandlingar

”Många bäckar små…” är ett talesätt som du säkert hört talas om. Att börja ta små steg är det som kan leda till att vi når en förändring, utvecklar vår förening eller uppnår målen för strategi 2025. En mikrohandling är en enkel handling som du kan göra på en gång eller nästa gång du ställs i en situation där det är aktuellt.


Det är enkelt att börja göra en förändring!

Tänk ut en liten handling som du ska göra inom en vecka för att ta dig och din organisation närmare era uppsatta mål.

Exempel:

Målbild 2025: Vår verksamhet och våra ledare gör så att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas, känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap.

Delmål: Våra ledare gör så att alla känner sig delaktiga.

Mikrohandling: Jag ska låta barnen bestämma uppvärmningsövningar vid nästa träningstillfälle.

Känner du att du behöver mer inspiration till vad din första mikrohandling kan vara? Nedan följer fler exempel på hur en mikrohandling kan formuleras.

Jag ska… 

 • ge en föreningskollega positiv feedback.
 • kasta trasigt material från vårt förråd i simhallen.
 • lära mig en ny övning av en tränarkollega.
 • ringa en närliggande förening och fråga dem om hur de arbetar i en specifik fråga.
 • ta mig tid att prata med några föräldrar vid nästa träning.
 • testa en ny övning från en simidrott vi vanligtvis inte tränar. Inspiration till detta finns i ”Övningsbank Simidrott”.
 • hälsa på en person från en annan verksamhet än den jag är aktiv inom i min förening.
 • be någon om hjälp med...
 • titta på sidan inkluderandeidrott.se.
 • städa köksskåpet i föreningslokalen.
 • hälsa på alla jag möter i simhallen.
 • kontakta utvecklingskonsulenten eller en SISU-konsulent för att få utbildningstips.
 • läsa de fyra grundprinciperna, artikel 2,3,6 och 12, i barnkonventionen. Dessa finns att läsa på unicef.se/barnkonventionen.
 • skapa struktur i föreningens mail genom att skapa mappar.
 • bjuda ledarna i föreningen på fika.
 • föregå med gott exempel genom att…
 • prata med en person jag inte pratat med förut.
 • säg ifrån om någon säger något som jag inte tycker är okej.
 • ringa och prata med utvecklingskonsulenten i vårt distrikt.
 • skicka julkort från föreningen till exempelvis kommuntjänstemän.
 • berätta för medlemmarna hur de gör för att påverka verksamheten genom årsmötet.
 • berätta för någon om fördelarna med att vara med i vår förening.
 • läsa på om SISU:s gratis webbutbildning: Introduktionsutbildning för föreningsledare.
 • inleda varje styrelsemöte med 10 minuter omvärldsspaning.
 • läsa igenom min förenings policydokument.
 • lägga upp en nyhet på hemsidan om Strategi 2025.
 • berätta om Strategi 2025 i 10 minuter vid nästa föräldramöte.
 • maila ut föreningens värdegrund till föreningens medlemmar.
 • ha regnbågsfärger på material/i simhallen.

Lycka till!

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-10-20

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -