Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Sedan länge står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barn-konventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

frontbild för guide för idrottsföreningar


Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf) Pdf, 540 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreningsidrotten och barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?

Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:

RF:s stadgar Pdf, 357.4 kB, öppnas i nytt fönster.
RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Idéprogrammet Idrotten Vill Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen är lag?

Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. Idrottsföreningar och förbund kan känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument.

Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?

I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen?

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. Ta gärna del av Skapa trygga idrottsmiljöer Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. och Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Publicerad: 2022-07-05

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -