Gå till innehåll
Simhopp

Simhoppsutskott

Simhoppsutskottet består av fyra personer från olika föreningar i Sverige, och arbetar tillsammans med verksamhetsutvecklaren inom framför allt områden som utbildning, tränings- och tävlingsverksamhet samt rekrytering.

Simhoppsutskottet har nu två inriktningar för sitt arbete, tävlingssystemet och utbildning. När det gäller utbildning arbetar simhoppsutskottet med att ta fram ett mentorskapsprogram för unga tränare samt bistår föreningarna, till en början i det mellansvenska distriktet, med att hitta former för samarbeten. Simhoppsutskottet kommer framöver vara ett stöd i arbetet med den nya utbildningsstrukturen i simhopp.

Arbetet med tävlingssystemet handlar främst om att börja implementera riktlinjerna för tävlingar för barn och unga. Simning, konstsim och simhopp har valt att använda två olika tävlingsklasser (instegstävling och fortsättningstävling) för barn upp till tolv år och aktiva, oavsett ålder, som inte har en fullständig serie utifrån World Aquatics krav. Syftet är att simidrotterna ska använda en liknande terminologi och att fler ska följa formatet så att Svensk Simidrott får en likriktad tävlingsstruktur för barn och unga.

Skriv tabellbeskrivning här

namn

Förening

Nils Carlberg

Polisen Simhopp

Ronja Gunnefur

Uppsala Simhoppsklubb

Ossian Iliste

SK Neptun 

Anna Lönnberg

Örebro Simallians

Publicerad: 2023-02-02

Senast uppdaterad: 2024-03-05

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -