Gå till innehåll
Simhopp

A- och B-kval, Wild Card

Generellt om A- och B-kval, samt 'Wild Card' för kategori 2- och 3-tävlingar

I den bästa av alla världer finns det fler potentiella kandidater än det finns platser till ett givet landslagsuppdrag. I så fall kvalificeras kandidater efter följande metod:

A- och B-krav | Fler aktiva än platser

 • En aktiv måste uppnå A-krav en gång, eller B-krav två gånger för att vara aktuell
 • För att jämföra aktiva som har uppnått kraven så gäller följande värden för A- och B-krav
  • A-krav 4,0 poäng och B-krav 1,5 poäng
  • Ett uppnått A-krav har högre värde än två uppnådda B-krav, men tre uppnådda B-krav "trumfar" ett uppnått A-krav. Exempel:
   • XX har 2 A-krav = 8,0 poäng, YY har 5 B-krav = 7,5 poäng | XX tas ut
   • XX har 2 A-krav = 8,0 poäng, YY har 6 B-krav = 9,0 poäng | YY tas ut
   • Syftet är att uppmuntra till och belöna tävlande i kampen om kvalifikation
  • Om aktiva har uppnått samma A/B-poängvärden, då rankas aktiva efter uppnådda genomsnittspoäng (seriers tävlingspoäng) från kvalifikationstävlingarna

‘Wild card’ är definierad som uttagning till ett givet landslagsuppdrag trots att A- och B-krav inte har uppnåtts.
En aktiv kan uppnå ett ‘wild card’ om följande krav uppfylls och efter diskussion i Coach-gruppen:

 • Det finns en ledig plats, ‘Wild card’ får ej vara på bekostnad av en kvalificerad aktiv
 • Budget och ekonomi tillåter detta
 • Den aktiva har uppnått ett B-krav för tävlingen ifråga
 • I en diskussion om utdelning av ‘Wild card’ har Coach-Gruppen plikt att lyfta fram samtliga som har uppnått ett B-krav i ordning av att eventuellt tilldela dessa ett ‘Wild card’

Publicerad: 2024-02-12

Senast uppdaterad: 2024-02-14

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -