Gå till innehåll
Konstsim

Historik

Det finns belägg för att balettliknande övningar i vatten har utförts sedan antikens tid, men konstsim som sport växte fram först i slutet av 1800-talet i form av ”ornamental swimming” (prydnadssimning) eller ”scientific swimming” (vetenskaplig simning). Sporten växte fram från tekniker för livräddning och simtekniker. Senare utvecklades artistisk simning där kvinnor ansågs mer lämpade eftersom de är mer böjliga i kroppen och därför kan skapa bättre formationer. Under 1940-talet gör den amerikanska mästarinnan i frisim Esther Williams vattenbaletten populär genom de många filmer med detta tema hon medverkade i (bild 2 nedan).

Konstsimmets historia

Historiska bilder från konstsimmens historia

Tillbakablickar i konstsimmets historia

  • 1907 gör australiensiskan Annette Kellerman en turné i USA med uppvisningar i en glastank. Kellerman anses vara den första vattenballerinan.
  • 1924 hålls den första tävlingen i figurer och simtag.
  • 1934 används uttrycket ”synchronized swimming” för första gången.
  • 1952 blev konstsim en del under FINA, internationella simförbundet.
  • 1955 hålls den första officiella internationella tävlingen i Mexico City i grenarna solo, par och lag.
  • 1973 hålls de första världsmästerskapen i konstsim i Jugoslavien.
  • 1984 blir konstsim olympisk gren i par och lag.
  • 1996 blir OS öppet endast för lagsimning, men
  • 2000 öppnas OS återigen för par.
  • 2003 utvecklas sporten då den nya grenen kombinationslag tas med i världsmästerskapen. Senare döps grenen om till fritt kombinationslag.

Konstsim kommer till Sverige

Uppvisningsgrupper började redan på 1950-talet göra uppskattade framträdanden i Esther Williamsstil, men det var först på 1960-talet som konstsim som tävlingsidrott kom till Sverige, då ett par amerikanska konstsimsgrupper turnerade runt i Europa för att sprida sporten. Set Hjärpe blev utsedd av Svenska Simförbundet att ta hand om grupperna, och kom senare att bli sedd som svenska konstsimmets fader. 1962 ger Hjärpe ut den första svenska instruktionsboken i konstsim, samma år hålls denförsta tävlingen i figurer. 1966 bildas Svenska Simförbundets konstsimskommitté, i början av 1970-talet arrangeras det första SM samt det första JSM.

Sammanställning av konstsimmets historia har gjorts av Elisabeth Andersson.

Publicerad: 2022-07-14

Senast uppdaterad: 2024-01-30

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -