Gå till innehåll
Konstsim

Årshjul


Nedan hittar du konstsimmets årshjul

Med detta interaktiva årshjul kan du se alla årets planer i en skärmbild. Markera eller klicka med musen och för att visa beskrivningar, bifogade dokument etc. Du kan även välja att filtrera visningen och välja om du vill ha cirkulär eller linjär visning av kalendern.

Det finns även ett gemensamt årshjul för alla simidrotter

Det hittar du här