Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Standardmedaljer

Simförbundets standardmedaljer kan erövras i simning och hopp i valörerna brons, silver och guld. Samma person kan endast en gång erhålla standardmedalj i en valör i en och samma gren.


Medaljer

A. Guldmedaljen i simning kan erövras endast vid offentliga tävlingar, varvid SSF rekordbestämmelser utan inskränkningar gäller.

Dock kan tid, som berättigar till guldmedalj, godkännas vid landskamper, internationella eller nationella tävlingar, som står under SSF direkta kontroll, även om tiden tagits med endast en klocka.

B. Guldmedaljen i simhopp kan endast erövras vid nationella eller internationella tävlingar, där minst 3 av de 5 domarna är distriktsdomare eller motsvarande och där tävlingarna genomförs enl SM-serierna. Se hoppbestämmelserna.

C. Silver- och bronsmedaljen i simning kan erövras:

a) vid offentliga tävlingar, varvid den officiellt noterade tiden godkänns.
b) vid klubbtävlingar eller särskilda för detta ändamål anordnade provtagningar.

Härvid skall rekordbestämmelserna följas och tiden sålunda tas av 3 tidtagare. Utlysning av sådan tävling är dock icke erforderlig.

D. Silver- och bronsmedaljerna i simhopp kan erövras vid offentliga tävlingar eller klubbtävlingar, där minst 3 av 5 domare är distriktsdomare eller motsvarande och där tävlingarna genomförs enl SM-serierna. Se hoppbestämmelserna.

E. Guldmedaljen utdelas av SSF, silver- och bronsmedaljerna beställs och utdelas av föreningarna.

Simföreningar ansöker om guldmedalj till Svenska Simförbundet (SSF). På ansökan uppges för vem, var och när tiden uppnåddes samt den uppnådda tiden. Ansökan sänds till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, via fax 08-724 68 61 eller via e-post josefin.lillhage@simforbundet.se
Ingen ansökan behövs för silver- och bronsmedaljer utan dessa beställs direkt hos vår leverantör, AB SPORRONG, beställningsinfo, se här

F. Stipulationstider och poäng fastställs för ett år i taget och publiceras på SSFs hemsida. Nuvarande gäller från 2012-01-01 -- 2012-12-31.

Klicka för Stipulationstider i simning och stipulationspoäng i simhopp, här

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-23

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -