Gå till innehåll
Svensk Simidrott

SFF Guldmedalj

SSF:s utmärkelser är av två slag, belöningar för såväl aktiva insatser inom simidrotten, regel 191.1, som insatser vilka inte är att hänföra till aktiva idrottsprestationer, regel 191.2–191.4.

Guldmedalj kan tilldelas person för exceptionella idrottsliga meriter

Bifogar statuterna som inrättades omkring år 2010

Hittills har följande fått

2012                  Ulrika Knape-Lindberg

2012                  Gunnar Larsson

2016                  Bengt Baron

2016                  Pär Arvidsson

2020                  Anders Holmertz

Publicerad: 2023-02-23

Senast uppdaterad: 2023-02-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -