Gå till innehåll
Svensk Simidrott

SSF Hedersplakett

SSF hedersplakett tilldelas utanför SSF eller dess organisationer stående enskilda personer eller företag.


Plakett i brons kan tilldelas enskild person eller företag som genom sin insats gagnat svensk simidrott.

Plakett i silver kan tilldelas enskild person eller företag som genom en erkännansvärd insats eller under en följd av år verksamt bidragit till simidrottens höjande.

Plakett i förgyllt silver kan tilldelas enskild person eller företag som under en längre följd av år gjort sig synnerligen förtjänt om SSF och dess strävanden.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -