Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Motion och hälsa

sarah sjäström dyker OS

All rörelse kan påverka din hälsa positivt

Du blir piggare, starkare och dessutom sover man bättre. Får man in rörelse och motion i sin vardag så stärks skelett och många sjukdomar kan undvikas bara genom att undvika att bli stillasittande för länge. Vår kropp är byggd och konstruerad för rörelse och som vår vardag ser ut idag så får inte vår kropp regelbundet den belastning som den behöver. Utöver de hälsovinster man får rent fysiskt så visar forskning att även kognitiva förmågor förbättras vid fysisk aktivitet. Man kan se att minnet förbättras, problemlösnings- och koncentrationsförmågan ökar.

Publicerad: 2022-07-07

Senast uppdaterad: 2022-12-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -