Gå till innehåll
Skånes Simförbund

7 § Firmateckning

Skånesim firma tecknas av styrelsen, eller, om den så beslutar, gemensamt eller var för sig av en eller flera särskilt utsedda personer.