Gå till innehåll
Skånes Simförbund

1 § Distriktsförbund

Skånes Simförbund (SDF) 843000–9772, nedan kallat Skånesim, är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala organisation. Skånesim har inom sitt verksamhetsområde ansvar för simidrottens utveckling och ska handha simidrottens gemensamma angelägenheter inom distriktet i enlighet med SSF:s ändamål.