Gå till innehåll
Vattenpolo

Rekrytering av spelare

Samlade tips för rekrytering av spelare till vattenpoloverksamheten.

 • Samarbeta med simhallen. Samarbeta med badet och be att få lägga i spelplanen eller ett mål på allmänhetens bad. Det kommer gynna både badet som får en rolig aktivitet för barnen och föreningen som får chansen att rekrytera barn till Poolkampen. Samarbetet kan se ut på olika sätt:
  - Föreningen kommer ner någon gång per termin och lägger i spelplanen eller ett mål och har ledare på kanten. Affischera gärna och dela ut fribiljetter inför tillfället för att locka ännu fler barn till simhallen.
  - Badet lägger själva i och tar upp spelplanen/målen. Spelplanen tål tuffa tag och kan ligga i vattnet utan övervakning precis som andra flytleksaker. Sätt upp affischer, lägg ut informationsbroschyrer och se till att badvakterna kan informera barnen om hur de gör för att börja träna vattenpolo. För att inte störa annan verksamhet kan näten sättas upp. Mjuka plastbollar är en annan lösning. Kontakta chefen för badet för att diskutera samarbetet.

 • Lovaktivitet. Inför loven delar skolorna ofta ut en lista på olika saker som barnen kan prova på. Att lägga in vattenpolo blir garanterat en populär aktivitet, locka även med fritt bad, hopp, vattenrutsch mm beroende på vad som finns i simhallen. Om det inte finns någon lista på lovaktiviteter så kan föreningen ändå fråga om att få lämna ut info med inbjudan till sin lovaktivitet. Samarbeta gärna med flera idrotter om informationen till skolan. Kontakta utbildningsnämnden i kommunen för att få information om hur föreningen på bästa sätt når ut med lovaktiviteter till skolbarnen.

 • Prova-på för befintliga medlemmar i föreningen. Det finns flera olika sätt att samarbeta med övriga verksamheter och grupper i föreningen:
  - Lägg in vattenpolo som en del i deras träningspass och låt dem ta vattenpolomärken. Dessa aktiviteter kan även ordinarie tränare hålla i.
  - Anordna en Poolkamp för barnen i föreningen.
  - Erbjud alla barn i föreningen att även träna vattenpolo, då får de mer träning och mer variation vilket är bra för alla. Schemaläggning och deltagaravgifter är två faktorer som kan vara bra att se över för att möjliggöra detta.
  - Rekrytering. Dela ut information inför nästa termin om möjligheten att träna vattenpolo. Låt gärna barnen prova vattenpolo på sin vanliga träning och dela ut information efteråt. På detta sätt får barnen chans att välja flera roliga simidrotter och genom att även erbjuda vattenpolo får föreningen fler som fortsätter. Kontakta styrelsen i föreningen för att diskutera fram ett bra upplägg.

 • Simidrottsgrupp. Föreningar som vill ha flera simidrotter kan med fördel ha en simidrottsgrupp. I simidrottsgruppen tränar och tävlar barnen i alla simidrotterna. Hur det exakta upplägget ska se får varje förening själv bestämma. Under Mer för fler finns tips på upplägg och hur ni kan få plats med de olika verksamheterna i bassängen samtidigt. Kontakta styrelsen och ansvariga för de andra disciplinerna i föreningen för att diskutera fram ett bra upplägg.

 • Utskick till barn som slutat i föreningen. Huvuddelen av barnen försvinner från föreningen när är klara med simskolan eller efter någon termin i träningsverksamheten. Ett bra sätt att värva spelare till Poolkampen är att göra ett utskick till alla dem som slutat och erbjuda dem att komma ner till ett prova på tillfälle för Poolkampen. Kontakta föreningens kansli för att få adresser eller e-postadresser till alla dem som slutat.

 • Prova-på-tillfällen för skolklasser. Gå ut till skolklasser i lämplig årskurs och berätta för dem om vattenpolo och Poolkampen. Dela ut information och fribiljetter till ett prova på tillfälle. Fribiljetterna kan även läggas och marknadsföras i simhallen och delas ut på ”stan”.
  Kontakta skola/lärare för att boka in tid för besök. .

 • Vattenpolo på skolidrotten. Erbjud skolorna att föreningen håller i idrottsundervisningens simlektioner. Det kan antingen vara vid enstaka tillfällen eller att föreningen håller i alla simlektionerna. Alla barn får efter lektionen information om Poolkampen med erbjudande om att komma och provträna. Föreningen har ofta betydligt bättre förutsättningar att ge både bättre och roligare simundervisning. Hur stor del av lektionerna som ska vara vattenpolo får avtalas med skolan. Utgå från vad skolan vill och ta med andra delar som simteknik och livräddning. Kontakta idrottsläraren, skolan eller utbildningsnämnden i kommunen beroende på vilken omfattning föreningen vill göra projektet.

 • Skolturnering. Arrangera en skolturnering mellan skolorna i kommunen. Erbjud gärna träning under några veckor före turneringen antingen på idrottslektionerna eller efter skolan. Ett sätt att rekrytera spelare från turneringen är att erbjuda att föreningen startar en ny grupp bara för dem som varit med på turneringen. Då känner alla att de börjar på samma nivå. Välj ut några skolor i kommunen och prata med dem direkt eller kontakta utbildningsnämnden i kommunen för att få information om hur föreningen ska göra för att bjuda in till turneringen.

 • Utomhusbassänger och badplatser. På sommaren kan föreningen passa på att åka runt och visa upp vattenpolo på kommunens badplatser och låta barnen själva prova på. Poolkampenplanen är enkel att frakta runt och snabb att montera. Om det är praktiskt möjligt går det även låta ett vattenpolomål ligga i vattnet på badplatsen över sommaren och se till att där finns information om Poolkampen. Ett annat bra sätt att synas är att ha träning på tider och platser där det är mycket folk. Kontakta fritidsnämnden för att få lov att placera ut mål och affischera på badplatserna. För att komma in i utomhusbassängerna, kontakta chefen för badet.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -