Gå till innehåll
Vattenpolo

Kontakt

Poloutskottet

Poloutskottet ansvarar för den operativa verksamheten avseende vattenpolo och har även ansvaret gällande utvecklingsfrågor. Ansvarig för Poloutskottet är Verksamhetsutvecklare (Vu) för vattenpolo.

Utöver Vu består poloutskottet av personer från våra svenska poloföreningar eller personer kopplade till vattenpolo utan att tillhöra någon förening. Personer i utskottet har tilldelats ett ansvarsområde som dem är kontaktperson och sakkunnig inom. Poloutskottet möts 4-6 gånger per år utifrån behov.

Poloutskottet består av följande personer:

Stefan Keisu
Verksamhetutvecklare för vattenpolo
Svenska Simförbundet
stefan.keisu@svensksimidrott.se
010-476 53 24

Göran Kron
Landslagsfrågor
kronihagen@gmail.com
076-313 65 92

Berne Andersson
Serieplanering
bernea@hotmail.com
073-700 22 62

Stefan Mikaelsson
Domarfrågor
mikaelssonstefan@gmail.com
073-776 04 66

Laura Griffin
laura_griffin95@hotmail.com
073-670 40 51

Bengt Sehlmark
Poolkampen & rekrytering
bsehlmark@gmail.com
073-398 20 13

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-03-08

Kontakt

Stefan Keisu

Verksamhetsutvecklare vattenpolo

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -