Gå till innehåll
Vattenpolo

Rekrytera ledare

Skapa rutiner när det gäller rekrytering av nya ledare för att alltid ha fler ledare att tillgå. För att bli ledare behövs ingen förkunskap och det krävs inte heller att personen har någon simidrottsbakgrund – allt sådant går att lära sig.

Det som är viktigt att tänka på är att personen behöver vara simkunnig enligt simkunnighetsdefinitionen för att kunna hoppa i vattnet om någon behöver hjälp. Är det någon som vill bli ledare men som inte är simkunnig kanske föreningen kan hjälpa till med det?

Tips till rekrytering:

  • Det är alltid värt att fråga! Det går inte att veta vem som vill eller kommer bli en bra ledare innan personen fått frågan eller möjligheten till erfarenhet och kunskap. Att få frågan om att bli ledare är en fin och smickrande fråga. Hjälp kan finnas lättillgängligt och där du minst anar. Så våga fråga!
  • I föreningen. Fråga personer med anknytning till föreningen. Det kan vara föräldrar eller äldre simidrottare. Simidrottare som fortfarande tränar själva kan till exempel lära sig mycket om sin egen träning genom att bli ledare. Det kan också vara värt att höra av sig till simidrottare som slutat och höra om de vill bli ledare. Tänk på att även simidrottare, oavsett vilken nivå de varit på, behöver hjälp och stöd i till exempel pedagogik, säkerhet, bemötande och progression. Sätt upp en utbildningsplan även för dessa ledare
  • Annonsera. Det ska inte underskattas att annonsera på en bred front och visa upp att ni behöver ledare. Det kan vara att sätta in annonser i lokaltidningen, på sociala medier, i kommunen och på arbetsförmedlingens hemsida. Sätt upp affischer på badet, fritidsgårdar, på gymnasieskolan med mera.
  • Personer i skolan. Elever på gymnasiet brukar tycka att det är kul att få hjälpa till i föreningslivet och för dem är det också bra ledarskapsmeriter att ha med sig längre fram och något att skriva in i Cv:t. Ta kontakt med skolan och fråga om ni får komma ut och informera om er verksamhet och att ni söker ledare.
  • Personer med utländsk bakgrund. Det finns massor med engagerade personer med utländsk bakgrund som är villiga att hjälpa till i verksamheten och kanske tjäna lite extra pengar. Många föreningar är sedan tidigare bra på att få in dessa personer i sin verksamhet, men generellt sett behöver Svensk Simidrott bli bättre på att nå denna målgrupp och se till att alla är välkomna i våra verksamheter. En bra start är att se till att dessa personer blir tillfrågade om att vara med och hjälpa till! Genom att få in flera ledare med utländsk bakgrund kommer vi också få fler aktiva att stanna kvar i verksamheterna, då förebilder bland ledare är en viktig faktor för att känna sig som en del av gemenskapen. Det kan hända att dessa nya ledare inte har någon tidigare erfarenhet av simidrotten eller en bild av vad det innebär att vara ledare i en förening. Det kan därför vara bra att lägga extra tid på introduktion och internutbildningar. Det finns hjälp och stöd att få i arbetet med att dessa få dessa personer att bli en del av Svensk Simidrott. Kontakta ditt RF/SISU distrikt och din utvecklingskonsulent inom Svensk Simidrott.
  • Fråga en kompis. Be engagerade ledare i föreningen fråga vänner och bekanta om de har någon som skulle vilja hjälpa till i föreningen. Positiva ledare som trivs i föreningen är en bra ingång till rekrytering av nya ledare och säljer dessutom in föreningen på ett bra sätt.
  • Personer med kunskap inom ledarskap och pedagogik. Personer som läser till idrottslärare, fritidsledare, går idrottsprogram med ledarinriktning på gymnasiet eller som läser till idrottsvetenskap på universitet eller högskolor är generellt intresserade av idrott. Kanske dessa vill hjälpa till i er förening och få med sig bra erfarenhet till arbetslivet – eller kanske till och med stannar kvar och jobbar i föreningen? Ta kontakt med skolan och fråga om ni får komma ut och informera om er verksamhet och att ni söker ledare. Här har ni också ett väldigt bra läge att sälja in simidrotten och ett framtida samarbete med grundskolor men också en möjlighet att kanske kunna samarbeta kopplat till simundervisningen på lärarprogrammet.
  • Rekryteringsmöte. Samtliga intresserade personer som kommer in via annonser och förfrågningar kallas till ett rekryteringsmöte. På mötena kan det till exempel informeras om vad en ledare gör, vad det innebär att vara ideell ledare i en förening, vad som gäller med ersättningar och vad föreningen förväntar sig av ledarna. Det är viktigt att de potentiella ledarna vet vad de ger sig in på.

För tips på hur ni kan jobba i föreningen för att behålla ledarna kan du läsa här!

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -