Gå till innehåll
Simhopp

Instegstävling

Målgruppen för en instegstävling i simhopp är barn upp till 12 år och aktiva, oavsett ålder, som inte har en fullständig serie utifrån World Aquatics krav. Tävlingen ska utformas på ett sådant sätt att alla kan delta efter sin förmåga och fokus är på sportsligt uppträdande, glädje och utveckling.

Arrangören är fri att utforma sin tävling utifrån grundramen och de allmänna tävlingsreglerna. Tävlingen kan arrangeras som en enskild tävling, men också integreras med en fortsättningstävling och sanktionerade tävlingar/tävlingar med fullt regelverk.

Allmäna tävlingsregler

  • Flickor och pojkar gör samma antal hopp
  • Vid fel utfört hopp bedöms det hoppet, eller så får hopparen göra ett nytt försök
  • Vid omstart eller om hopparen ramlar i vattnet har hen möjlighet till ett nytt försök
  • Den aktive har möjlighet att tävla utan bedömning ifall hen önskar
  • För barn under 12 år bör tävlingen genomföras med mixade klasser
  • För unga från 13 år rekommenderas att tävlingen har en klass där alla kan delta oavsett kön
  • Resultatlistor ska endast presenteras efter startlista, även de som publiceras digitalt

Höjd

åldersindelning

Antal hopp

rikltinjer

1m

Ja

4-5

Fothopp och fall tillåtna
Hopp får upprepas i annan stilart
Max svårighetsgrad 1,6

3m

Ja

4-5

Fothopp och fall tillåtna
Hopp får upprepas i annan stilart
Max svårighetsgrad 1,8

Plattform
(endast 5m)

Om möjligt

3-4

Fothopp och fall tillåtna
Hopp får upprepas i annan stilart
Max svårighetsgrad 1,6

 

Funktionärsbemanning

Det behövs en person som är ansvarig, en så kallad hoppledare. Inför tävlingsstart förklarar hoppledaren hur tävlingen och bedömningen ska genomföras. Scheman för de olika grenarna och listor på vilken ordning och vilket hopp som ska genomföras bör finnas tillgängligt.

Det behövs en person som är speaker (kan vara samma person som hoppledaren). Speakern behöver verifiera att hoppordningen är känd för hopparna, att alla hoppare är på plats vid start för grenen och att rätt hopp läses upp på ett sätt som gör att hopparen förstår. Det kan tyckas vara en självklarhet, men för ovana hoppare kan den här delen framstå som något skrämmande.

Om poäng ska registreras i Tempus behövs en person som sköter inmatningen av domarsiffror i DiveRecorder. Det finns inga krav på att flera personer ska skriva in domarsiffror i hopplistor eller räkna för hand. Naturligtvis går det bra att registrera poäng manuellt utan att lägga in de i Tempus.

Domarsystem

För att underlätta deltagandet för framför allt mindre föreningar finns inget krav på att föreningarna ska representeras av en domare. Antalet domare och vilka personer som ska vara domare bestäms i samråd med arrangören och kräver flexibla lösningar.

Domarsystemet ska eftersträva att vara tre domare, eftersom det minskar riskerna för felbedömning såvida högsta och lägsta siffran stryks i stället för att räkna ihop samtliga siffror, men det är också möjligt att genomföra tävlingen med ett annat antal domare. En referee/huvuddomare behövs (kan vara en av domarna) för att fatta beslut om maxpoäng.

Domarna behöver inte ha genomgått domarutbildningen i sin helhet, men ska vara bekanta med bedömningens grunder, framför allt kategorierna och med fördel även regelverket för felplacerade armar eller dubbelstuds etcetera. Den här genomgången kan göras internt i föreningen eller av den som är referee (huvuddomare) för tävlingen. Domarna har möjlighet att samtala kring bedömningen både före och under tävlingen, eftersom det är betydelsefullt för deras utveckling.

Publicerad: 2023-12-07

Senast uppdaterad: 2024-05-20

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -