Gå till innehåll
Konstsim

För ledare/tränare

Du som ledare och tränare är enormt viktig för verksamheten inom Svensk Simidrott. Genom utbildade ledare och tränare kan vi skapa bättre förutsättningar och kvalité i verksamheten, samtidigt som du som tränare/ledare får verktyg för att på bästa möjliga sätt se och möta de aktiva och få dem att utvecklas.

 

Konstsimningens utbildningsstruktur

Konstsimningens utbildningsstruktur är uppbyggd i tre nivåer vilka inrymmer både teoretisk och praktisk kunskap. De konstsimsspecifika utbildningarna i nivå 2 är i dagsläget under utveckling.

På sikt kommer du som konstsimstränare att kunna bli licensierad då du fullgjort samtliga utbildningssteg. Svensk Simidrott och konstsimsutskottet kommer tillsammans att arbeta fram en licensieringsplan för svenska konstsimstränare.

I figuren nedan ser du konstsimningens utbildningsstruktur. Varje kurs är beräknad på 20 studietimmar, om inget annat anges, där 1 studietimme är 45 minuter. En utbildningshelg lördag-söndag beräknas ofta på 20 studietimmar.

Utöver utbildningarna i utbildningsstrukturen nedan så rekommenderas även utbildningen till Simidrottsledare, för att ge dig mer kunskap om simteknik och ledarskap. Denna utbildning arrangeras av ditt distrikt.

Vid utbildningsfrågor kontakta - utbildning@svensksimidrott.se

de tre stegen i utbildningsstrukturen för konstsim

HLR
Förutom våra egna utbildningar rekommenderar vi att ni i föreningen har kontinuerliga utbildningar och uppdateringar i hjärt- och lungräddning.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-04-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -