Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Uppdatering

Regeluppdatering för simfunktionärer

Efter Svensk simidrotts regelmöte som hölls i november 2022 har det blivit dags att uppdatera samtliga simfunktionärer med de regeländringar som beslutats vid FINA:s tekniska kongress, se även regel 272. Vid uppdateringen gäller följande:

Uppdateringsperioden sträcker sig från den 21 november 2022 till och med den 31 mars 2023. Alla funktionärer som har ett funktionärskort som gäller fram till och med den 31 mars 2023 ska genomgå uppdatering för att fortsatt vara behöriga.

Uppdateringen ska genomföras av KLÄRK som deltagit på det nationella regelmötet.

KLÄRK som inte deltagit på det nationella regelmötet måste, för att fortsättningsvis vara behörig KLÄRK, först uppdateras av annan KLÄRK som deltagit på det nationella regelmötet. Först efter sådan uppdatering kan den aktuella KLÄRK:en uppdatera andra funktionärer.

Tidsåtgången för uppdatering är cirka 1-1,5 timme. I samband med uppdateringen kan man med fördel avsätta tid för frågor och diskussioner om olika händelser som inträffat, hur man bedömt olika situationer och regelfrågor i största allmänhet.

Redovisningen sker på samma blankett som används för redovisning av vanliga funktionärskurser men med skillnaden att kryssrutan ”Övrigt” ska användas och förtydligas med ”Funktionärsuppdatering”. Av kursredovisningsblanketten framgår också att en lista med namn, fullständig adress, telefonnummer, E-post och personnummer ska bifogas för samtliga deltagare, inklusive KLÄRK.

Redovisningen ska ske efter varje enskilt uppdateringstillfälle. Kursredovisningsblankett och deltagarlista skickas med fördel med E-post till post@stockholmsim.se


schema