Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Funktionärer

Funktionärer allmänt
En central förteckning över tävlings- och distriktsfunktionärer finns tillgänglig på Stockholms Simförbunds kansli. Klubb, som så önskar, kan vid behov få tillgång till detta. Kontakta i så fall vårt kansli.

Stockholmsfunktionärer
Funktionärer, som är villiga och utvalda, att fungera som ledande funktionärer på distriktstävlingar kallas för Stockholmsfunktionärer. I menyn till vänster hittar du Tjänstgöringsschema och förteckning över dessa Stockholmsfunktionärer.

Baskrav för att komma i fråga som Stockholmsfunktionär
Följande gäller:
- Fortlöpande flerårigt arbete som tävlingsledare på resp. klubbs inbjudningstävlingar
- Även motsvarande som starter är meriterande
- Fortlöpande flerårigt arbete som ledande funktionär vid av distriktet anordnade tävlingar
- KLÄRK-utbildad
- Vara villig att arbeta som tävlingsledare/starter vid av distriktet arrangerade tävlingar.

Uppfyllda baskrav genererar inte per automatik en plats bland Stockholmsfunktionärerna.
För stockholmsdistriktet gäller dessutom att den som av distriktet nomineras som Förbundsfunktionär tas ur kretsen Stockholmsfunktionärer.