Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Tävlingskommittén

Mikael Gustavsson- Ordförande
Marianne Hörding
Christina Hancock-Bruhn
Agneta Timbäck
Ann-Kristin Östlund Farrants
Peter Häggblad

Tävlingskommitté

Huvudinriktning
Tävlingskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med förbundets tävlingsarrangemang i distriktet. För alla simidrotter.

Tävlingar
• Ansvarar tillsammans med övriga kommittéer för distriktets tävlingskalender.
• Ansvara för tävlingssanktionering
• Vara tekniskt ansvarig för distriktsmästerskap och andra tävlingsarrangemang som förbundet ansvararför.
• Ansvara för genomförande, resultatredovisning samt utvärdering avseende distriktsarrangemang.
• Ansvarar för förbundets ”Stockholmsfunktionärer”.

Budget
• Lämna verksamhets- och budgetförslag till styrelsen.
• Genomföra, följa upp och återrapportera fastställd verksamhetsplan och budget.

Övrigt utvärdera genomförda aktiviteter samt lämna underlag till årsberättelsen samt arbeta för en jämn könsfördelning i kommittén.