Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Regler

På den här sidan anges regeländringar, förtydliganden av gällande regler eller andra kommentarer vad avser regelverket i simidrotterna.

Regler för simmössor och simglasögon
FINA:s regler för simmössor och simglasögon är inte kristallklar utan har varit föremål för olika tolkningar. Efter kontakter med FINA, så har oklarheter rätats ut. Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Utökad lista på godkända dräkter
FINAs aktuella lista på godkända dräkter kan hämtas på den här länken Länk till annan webbplats.. Den finns även på FINAs hemsida under Approved swimsuits

Regler och stadgar via Svenska simförbundets hemsida (alla simidrotter) Länk till annan webbplats.