Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Revisorer

Revisorer 2022

Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor, Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm
marcus.jonasen@se.gt.com
tel. 08-56307013

Revisorssuppleant
Börje Thelander
Skansvägen 16
136 70 HANINGE
tel. 070-514 20 22